Το PlayAlive Sound System είναι μια μόνιμη εγκατάσταση, η οποία χρησιμοποιεί τη μουσική, την προπόνηση ή όποιο ήχο, παίζοντάς τον σε εξωτερικούς χώρους μέσω ηχείων εξαιρετικής ποιότητας.

Το PlayAlive Sound System δημιουργεί μια διασκεδαστική ατμόσφαιρα μέσω της μουσικής, προσκαλώντας ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και επιπέδου ενασχόλησης με τη γυμναστική.

Μπορούν οι χρήστες να συνδεθούν μέσω Bluetooth, από οποιαδήποτε υποστηριζόμενη συσκευή, στο PlayAlive Sound System.

Μια μονάδα αισθητήρα PlayAlive καθοδηγεί το χρήστη με οπτικές και ηχητικές εντολές στις διάφορες λειτουργίες. Το SoundSystem είναι έξυπνο και αποσυνδέεται αυτόματα μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, εάν ο χρήστης είναι ανενεργός. Η παρεχόμενη μονάδα αισθητήρα δείχνει με σαφήνεια εάν τα ηχεία χρησιμοποιούνται και πόση ώρα απομένει για τον υπόλοιπο χρόνο αναπαραγωγής.

Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι τύποι προϊόντος:

  1. Sound System 1

Αποτελείται από 2 built-in 90W ηχεία, με προστατευτιό μεταλλικό πλέγμα, 1 PlayAlive Sensor, 1 Control Box

  1. Sound System 2: 

Αποτελείται από ανοξείδωτης κατασκευής Sound Console, με ενασωματωμένο 1 90W ηχείο, 1 PlayAlive Sensor, 1 Control Box

Μπορείτε να δείτε στο Youtube Channel όλα τα παιχνίδια του εξοπλισμού σε χρήση.