Δημιουργία μοναδικών προϊόντων.3 βήματα με πλήθος δυνατοτήτων για πλήρως εξατομικευμένα προϊόντα.

Προσαρμογή σε αισθητικές και λειτουργικές απαιτήσεις εντός των όποιων υφιστάμενων περιορισμών χώρου και πόρων.

Step 1: Αναρριχητικός Πύργος DNA

Μεταλλικός Spiral Σκελετός με Εσωτερικό Χωροδικτύωμα. 6 διαθέσιμες επιλογές για πύργους DNA.

Step 2: Σύνθεση

Επιλογή στοιχείων εισόδου, εξόδου και σύνδεσης πύργων.

Step 3: Προσωπική Αισθητική

Επιλογή χρωματικών συνδυασμών σχοινιών, σκελετού και συνδέσμων.

TOP